Analysestyring i ledelsessystem

Ifølge bekendtgørelse 802 om vandkvalitet (se menupunkt “lovgivning” på vandguiden.dk) er det vandværket, der er ansvarlig for, at prøverne bliver udtaget og kontrolleret. Det er derfor vigtigt, at vandværket ikke overlader det hele til analyseinstituttet, men i stedet selv holder kontrol med dette.

Dette bør indgå i ledelsessystem.