Artesisk boring

Boring med rovandstand over terræn (ro= ikke i drift).