BNBO – Boring Nært Beskyttelses Område

Udpeget område til særlig beskyttelse, typisk i forbindelse med indsatsplan.