Boremudder

Stoffer opblandet med vand, så boremateriale kan transporteres til overfladen ved bl.a. lufthæveboring.