Boring i kalk/kridt – åben

Blev tidligere udført som åbne boringer. Borerør blev ført ned i kalken, og når det selv kunne stå, blev der udført et åbent hul under jernrøret, heraf »åben boring«. Vandet løber altid den letteste vej, og erfaringen viser, at det meste vand fra en sådan boring strømmer ind lige under jernrøret. Det kan være relativt ungt vand og kan derfor være forurenet med f.eks. nitrat, BAM m.fl., som tyder på »skorstenseffekt« eller utæthed. Den mest anvendte type er i dag de »lukkede filterboringer«, hvor vandet strømmer gennem slidser i et PVC filter. Ofte bruges dette også i kalk, men kan medfører en større sænkning.