Boring – lukket

Udføres i stedet for en åben boring. I en lukket filterboring, kan vandstrømmen tvinges en betydelig længere vej ned gennem lagene og ofte blive udsat for større »rensning«. I hvert fald er der betydelig chance for meget bedre vandkvalitet på samme sted. Man udfører først en el-log (se denne), som kan vise, om der i den ønskede filterdybde kan være risiko for saltvand.