Boringens aktuelle ydelse

Den vandmængde i m³ pr. time som boringen kan yde med det eksisterende pumpeanlæg.