Cirkeldiagram kort

Kaldes også Basisdatakort. En metode til kortmæssig afbildning af boreprofiler. De gennemborede jordlag afbildes på et kort over landskabet. Denne korttype giver mange detaljerede oplysninger om geologien i et område. Cirkeldiagram kort fås hos GEUS.