DGU nr.

Boringens »ID-nummer«.

En vandindvindingsboring skal altid have et DGU nr. monteret på boringen og synligt for den, der pejler eller udtager vandprøver.

Herved undgås forveksling af f.eks. analyser.

Boringsnummer kan oplyses hos GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse).

DGU nr. følger boringen, også hvis den sløjfes, idet oplysninger om jordlag, analyser m.v. vil blive gemt i et landsregister hos GEUS.