El-log

Geofysisk måling i borehul. Særlig nødvendig i skylleboringer, hvor jordprøverne er af dårlig kvalitet. Der måles på jordlagenes elektriske modstand, som så kan fortolkes til hvilken type jordlag og saltholdighed, der foreligger i de forskellige dybder.