Erstatningsboring

Vandforsyningsloven (§21.2) giver mulighed for, når en vandforsyning akut er indskrænket, at etablere en ny boring til erstatning af den gamle uden forudgående tilladelse. Der skal dog indgives en anmeldelse til kommunen, inden arbejdet iværksættes. Kan ikke benyttes af vandværker, der har to eller flere boringer.