Fælles vandforsyningsanlæg

Et vandforsyningsanlæg, der forsyner flere ejendomme med vand til husholdning eller erhvervsformål. Benævnelsen anvendes ofte for anlæg, der forsyner fra 3-9 husstande.