Filterkapacitet

Den mængde vand, som et vandværks filtre er i stand til at behandle – målt i m³ pr. time. Dvs. filtrenes ydeevne. Typisk 5 m³/t i »åbne« filter og 15 m³/t i »lukkede« trykfilter pr. kvadratmeter sandareal.