Fladekilde

Forureningskilde. Arealanvendelse i det åbne land, dvs. større områder. Det kan fx. være landbrug, gartneri, plantager, industriområder, by- og sommerhusområder samt luftbårne forureninger.