Flangekobling

Afslutning på boring – overgang mellem forerør og råvandsledning. Hvor stigrør med dykpumpe er ophængt. Den bedste metode, som har den største sikkerhed for tæthed.