Forerørsforsegling

Hætte af jern eller plastik, som sættes over boringens forerørstop.

Gummipakninger omkring alle huller til strømkabel, pejlerør og pumperør, som hindrer smådyr eller overfladevand i at forurene boringen. Se tørbrønd.

Den bedste forsegling af boringer er den såkaldte flangekobling. Her er den største sikkerhed for, at boringens top er tæt. Se også under trykprøvning.