Forsyningsområde

Område indenfor hvilket et vandforsyningsanlæg forsyner ejendommene med vand.