Forureningskilder

Kilder, som kan give anledning til forurening (byområde, affaldsdepoter, landbrug m.v.). Se nærmere under punktkilder, liniekilder og fladekilder.