Fremtidigt forsyningsområde

Det område, et vandværk efter vandforsyningsplanen skal forsyne, når forsyningen er fuldt udbygget.