Frit grundvandsmagasin

Betegnelse for et grundvandsmagasin, hvis vandspejl ikke er under tryk. Frie magasiner er som regel meget sårbare overfor forurening. Grundvand i f.eks. sand, kalk eller kridt, som er ubeskyttet og sårbart uden et overliggende vandstandsende lerlag. Se også »Spændt grundvandsmagasin«.