Geoelektrik

Også kaldet DC eller geoelektriske sonderinger. Geofysisk elektrisk målemetode, hvorved jordlagenes elektriske modstande kortlægges og udnyttes til geologisk tolkning.