Geofysisk kortlægning

Forskellige metoder til kortlægning, som udnytter forskellen i jordlagenes elektriske modstande. Disse forskellige metoder kan bruges i tolkningen af geologiske forhold, muligheder for grundvandsmagasiner, dybden til saltvand, dybden til tykke lerlag (dvs. god naturlig beskyttelse) osv. Af forskellige metoder kan nævnes Geoelektrik, Slæbegeoelektrik, DC, TEM og MEP. Læs mere om disse metoder i ordforklaringen.