Geologisk basisdatakort

Kort, der viser udbredelsen af forskellige jordlagstyper (jfr. cirkeldiagramkort). Fås i statslige miljøcentre.