GEUS

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) har et arkiv med samtlige borejournaler i Danmark. Her kan borejournal og boreprofil rekvireres, hvis vandværket har mistet de oprindelige fra boringens udførelse eller blot ønsker nyere udgaver.

Tlf.: 38 14 20 00, e-mail: geus@geus.dk, hjemmeside: www.geus.dk (borearkivet).