Grundvand

Overskudsnedbør (nettonedbør), som er sivet gennem de øvre umættede jordlag og derefter befinder sig i mættede (dvs. helt vandfyldte) jordlag. F.eks. sand med vandfyldte porer, kaldes nu for grundvand.