Grundvandsmagasin

Afgrænset vandførende lag, hvorfra der kan indvindes vand.