Grundvandsområde

Samlet afstrømningsområde for grundvand. Begrænses af grundvandsskel.