Grundvandspejling

Måling af grundvandsspejlets højde i forhold til terræn. Omregnes ofte til meter over/under havniveau.