Hydrogeologisk kortlægning

Kortlægning af grundvandets forekomst og dets bevægelse i jorden. Benyttes bl.a. til at bestemme indvindingsoplande til vandværker.