Indvindingsopland

Område, hvor grundvandet til en indvindingsboring dannes ved, at overskudsnedbøren siver ned og bliver til grundvand. Størrelsen på indvindingsoplandet er afhængig af den tilladte indvindingsmængde, de hydrogeologiske forhold og mængden af årlig overskudsnedbør, som når ned til selve grundvandsmagasinet, hvorfra vandværket indvinder.