Kilde

Lokalitet, typisk i ådale, hvor grundvandet naturligt strømmer frem (bassinkilde, strømkilde og sumpkilde), ofte kaldet kildevæld.