Komponentliste

En komponentliste indeholder en fortegnelse, logbog og funktionsbeskrivelse af alle de enkeltdele, som indgår i et vandværk. Komponentlisten kan fungere som en slags manual for vandværkets opgaver. Hvornår skal der foretages tilsyn og service/eftersyn på hvilke komponenter? Hvornår er det tid at udskifte komponenter for at fastholde en høj driftssikkerhed? Ud fra komponentlisten kan der opstilles forslag til opgaver i handlingsplanen, som prioriteres af vandværkets bestyrelse.