Lerspærre

Lag af ekspanderende ler (bentonite) som placeres mellem forerør og jordlagene, som hindrer overfladevand i at trænge ned langs boringen – det man ofte kalder »skorstenseffekten«.