Liniekilde

De potentielle forureningskilder, der løber langs en linie, fx. jernbaner, kloakledninger, olieledninger, nedsivning af vejvand.