Logging

Geofysiske målinger af jordarters egenskaber i borehuller. Benyttes ved vurdering af geologiske og hydrogeologiske forhold. Eks.: se gammalog og el-log.