Lokalisering

Boringens placering kortlægges af GEUS – typisk på kort i 1:25.000 (1 cm på kortet = 250 m). Ved lokalisering får boringen et ID-nummer – se DGU-nummer.