Magasintype

Et udtryk for de fysiske forhold i et grundvandsmagasin, om det er sand eller kalk og om trykforholdene er spændt eller frit.