Middeldøgnforbrug

Årsforbruget divideret med forbrugsperioden i antal døgn pr. år.