Nattimeforbrug

Det timeforbrug, der kan måles i en periode om natten, hvor forbruget er mindst. Bruges til beregning af ledningstabet .