Naturlig beskyttelse

Forskellige naturgivne forhold som geologi (ler, sand eller kalk), magasintype (spændt eller frit), dybde af magasin, reduktionskapacitet (evnen til at omdanne nitrat) samt den geologiske kompleksitet er bestemmende for den naturlige beskyttelse af et grundvandsmagasin.