Observationsboring

Boring, hvor man pejler eller tager vandprøver.