OSD – Område med særlige drikkevandsinteresser

Disse områder er udpeget i nyeste regionplan og er specielt vigtige for drikkevandsforsyningen. I disse områder må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til noget mere grundvandstruende og arealanvendelse, der kan være med til at beskytte grundvandet, skal fremmes.