Pejlinger af grundvandsstanden

Ved pejling af grundvandet måles grundvandsstanden i forhold til terrænet.