Potentielle grundvandsressourcer

Grundvandsressourcer, som kan udnyttes til vandindvinding, men som ikke udnyttes i dag. Ofte er der især tale om meget dybtliggende magasiner, som i fremtiden vil blive søgt udnyttet, fordi forurening har ødelagt højtliggende magasiner.