Potentielle kildepladser

Områder, hvor det påregnes, at fremtidige vandindvindingsboringer kan placeres.