Præcisionslandbrugsdrift

Dyrkningsmetode i landbruget så brugen af gødning og sprøjtemidler sker mere præcist og hermed udnyttes bedre. Metoden kræver brug af specielle maskiner, som kan styres via satelitter (GPS – Global Positioning System) over computere.