Prækvartærkort

Kort over sammensætning og højdeforhold for de jordlag, som er ældre end is-tiderne, dvs. mere end 1,8 mio. år gamle. Disse kort giver vigtige oplysninger i vurderingen af de geologiske forhold, grundvandsmagasiner og jordlagenes evne til at yde naturlig beskyttelse.