Prøvepumpning

Oppumpning af vand fra en boring, med henblik på at bestemme boringens og det vandførende lags ydedygtighed.