Punktkilde

En forureningskilde, som er knyttet til et bestemt område, hvorfra forureningen med årene kan brede sig. Fx. affaldsdepoter, lossepladser, industrigrunde, olie- og benzinanlæg, tanke til husdyrgødning, ubenyttede brønde og boringer og opfyldte råstof- og mergelgrave.