Råvandsledning

Vandledning til transport af råvand fra indvindingsboring til behandlingssted.
Vær opmærksom på muffesamlede rør som kan være utætte ved vakuum, eller hvis ledningen står trykløs.